Chela Dadiburjori

Chela Dadiburjori

Kielbarbeel
Azie
omnivoor
scholenvis/groepsvis
Max.lengte : 3 cm.