L052 Dekeyseria sp.

L052 Dekeyseria sp.

Flounderpleco
Z.Amerka
Max.lengte : 9 cm.
omnivoor
groep of solitair
T° : 24-27°