Panaque sp. Nigrolineatus L191

Panaque sp. Nigrolineatus L191

Green Panaque
Z.Amerika
omnivoor
Solitair
Max. lengte afhankelijk van de grootte van het aquarium.
Kan groter dan 30 cm. worden.